LJUDSKE PEVKE CERKLJE OB KRKI NA RADIU SRAKA

V oddaji “Naš vsakdanjik” na Radiu Sraka, dne 23. novembra 2023, so se predstavile Ljudske pevke Cerklje ob Krki, ki že od leta 2008 delujejo pod okriljem Društva invalidov občine Brežice. Marija Predanič in Dragica Andrejaš sta delili podrobnosti o njihovem delovanju.

Skupino vodi Slavica Prah, in namen njihovega delovanja v okviru Društva invalidov občine Brežice je izvajati kulturne programe skozi vse leto. S svojimi obiski skupin invalidov prinašajo radost in pesem, s čimer omogočajo bolj aktivno sodelovanje ter pomagajo pri odstranjevanju ovir invalidnosti, ustvarjajo bolj neodvisno življenje invalidov.

Vsak ponedeljek se pevke zavzeto posvečajo vaji v prostoru KS Cerklje ob Krki. Pevke so prisotne na različnih kulturnih prireditvah, od lokalnih srečanj do revij pevskih zborov, vedno pa so pripravljene s svojim petjem polepšati vsak dogodek.

Sodelovale so na številnih prireditvah, kot so OZARE kulturni praznik, območna srečanja ljudskih pevcev (JSKD), materinski dan, in še bi lahko naštevali. Njihova zbirka pesmi šteje že okoli 140 ljudskih in ostalih pesmi, ki jih z zanosom ohranjajo in prenašajo iz roda v rod.

Ena ključnih smernic delovanja Ljudskih pevk Cerklje ob Krki je ohranjanje ljudske pesmi in druženje ob petju. Želijo si, da bi njihova glasba dosegla čim večje število poslušalcev, še posebej invalidov, s čimer bi omogočili večjo vključenost v kulturno in družabno življenje.