Obrazec za dohodnino

Zakon o dohodnini davčnim zavezancem, ki plačujejo davek na dohodek po tem zakonu omogoča, da lahko do 0,5 odstotka od tega davka namenijo enemu ali več upravičencem, ki jih je z uredbo določila Vlada Republike Slovenije. Davčna uprava Republike Slovenije (DURS) upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se davek odmerja.


Veseli bomo, če boste del davka, ki bi šel sicer v državni proračun in za vas ne pomeni nikakršne dodatne dohodkovne obremenitve, namenili kot podporo za delovanje našega društva.

ZBRANA SREDSTVA BOMO PORABILI IZKLJUČNO ZA IZVAJANJE POSEBNIH SOCIALNIH PROGRAMOV ZA INVALIDE.

Obrazec je na voljo na povezavi. V obrazec vpišite podatke našega društva: DRUŠTVO INVALIDOV OBČINE BREŽICE, davčna številka: 45583773

Izpolnjene obrazce lahko prinesete v pisarno našega društva ali pa jih pošljete na naslov Finančni urad Brežice, Cesta prvih borcev 39 a, 8250 Brežice.

Hvala!