ORGANIZIRANOST

Predsednik DIO Brežice
Vladimir Fučko

 

Podpredsedik DIO Brežice
Ivan Kostrevc

 

Tajnica DIO Brežice
Marija Mojca Andrejaš

 

Člani izvršnega odbora DIO Brežice in vodje poverjeništev

 

POVERJENIŠTVO CERKLJE OB KRKI: Marija Mojca Andrejaš
POVERJENIŠTVO KRŠKA VAS – VELIKE MALENCE: Anica Kodrič
POVERJENIŠTVO VELIKA DOLINA: Gregor Bajs
POVERJENIŠTVO SROMLJE: Simona Šulc
POVERJENIŠTVO PEČICE: Antonija Levak
POVERJENIŠTVO BREŽICE: Rozalija Perkman
POVERJENIŠTVO DOBOVA: Sandi Dvoršak
POVERJENIŠTVO ARTIČE – DEČNO SELO: Franci Krošelj
POVERJENIŠTVO ARTIČE – ARNOVO SELO: Majda Ledinek
POVERJENIŠTVO PIŠECE: Jožefa Černelič
POVERJENIŠTVO ČATEŽ OB SAVI: Roza Volk
POVERJENIŠTVO GLOBOKO: Erika Bibič
POVERJENIŠTVO KAPELE: Alojzija Urek
POVERJENIŠTVO BIZELJSKO: Jožica Hriberšek

 

KOMISIJA ZA ŠPORT IN REKREACIJO DIO BREŽICE

 

PREDSEDNIK: Rajko Ledinek
VODJA ZA ŠAH: Ivan Kostrevc
VODJA ZA RIBOLOV: Rajko Ledinek
VODJA ZA PIKADO: Rajko Ledinek
VODJA ZA RUSKO IN NAVADNO KEGLANJE: Rajko Ledinek

 

VODJE SEKCIJ DIO BREŽICE

 

Literarna sekcija – Stanislava Vahčič
Onkološka sekcija – Marija Mojca Andrejaš
Ustvarjalna sekcija – Rozalija Perkman
Pevska sekcija – Alojzija Prah
 
SKRBNIK PREMOŽENJA DIO BREŽICE: Milan Perkman
 
Spletno stran ureja Marija Mojca Andrejaš