ORGANIZIRANOST

Predsednik DIO Brežice
Kostrevc Ivan

Podpredsednica DIO Brežice
Hriberšek Jožica

Tajnik-blagajnik DIO Brežice
Gerjevič Ivanka

Člani izvršnega odbora DIO Brežice in vodje poverjeništev

POVERJENIŠTVO CERKLJE OB KRKI: Andrejaš Marija Mojca
POVERJENIŠTVO KRŠKA VAS – VELIKE MALENCE: Hotko Janko
POVERJENIŠTVO VELIKA DOLINA: Glogovšek Ana
POVERJENIŠTVO SROMLJE: Suša Danica
POVERJENIŠTVO PEČICE: Švajger Drago
POVERJENIŠTVO BREŽICE: Perkman Rozalija
POVERJENIŠTVO DOBOVA: Fučko Vladimir
POVERJENIŠTVO ARTIČE – DEČNO SELO: Krošl Franci
POVERJENIŠTVO ARTIČE – ARNOVO SELO: Ledinek Majda
POVERJENIŠTVO PIŠECE: Germovšek Jožef
POVERJENIŠTVO ČATEŽ OB SAVI: Tomše Stanka
POVERJENIŠTVO KAPELE: Urek Slavica
POVERJENIŠTVO BIZELJSKO: Hriberšek Jožica

Nadzorni odbor DIO Brežice

PREDSEDNICA: Budič Elizabeta
ČLAN: Rupar Rajko
ČLAN: Turšič Jože

Častno razsodišče DIO Brežice

PREDSEDNICA: Božič Marija Mojca
ČLAN: Kopinč Branko
ČLAN: Suša Danica
NADOMESTNI ČLAN: Glogovšek Ana
NADOMESTNI ČLAN: Tucovič Vera

Komisija za socialno zdravstvena vprašanja DIO Brežice

PREDSEDNICA: Hasičić Mojca
NAMESTNIK: Hriberšek Branka
ČLAN: Šulc Simona

Komisija za šport in rekreacijo DIO Brežice

PREDSEDNIK: Vidmar Branko Franc
VODJA ZA ŠAH: Kostrevc Ivan
VODJA ZA RIBOLOV: Ledinek Rajko
VODJA ZA PIKADO: Ledinek Rajko
VODJA ZA RUSKO IN NAVADNO KEGLANJE: Ledinek Rajko
VODJA ZA NAMIZNI TENIS: Vidmar Branko Franc

SKRBNIK PREMOŽENJA DIO BREŽICE: Ledinek Rajko

UREJANJE SPLETNE STRANI – ADMINISTRATOR: Janez Božič