Srečanje 2.6.2023

Društvo invalidov občine Brežice je na sončen petek, dne 2.6.2023 organiziralo
srečanje težjih in težkih invalidov ter ostalih invalidov na prijetni lokaciji v Lovskem
domu Globoko, ki se nahaja v senci gozdička na Piršenbregu. Zbralo se nas je preko
sto članov.
Najprej je vse zbrane pozdravil in nagovoril »novopečeni« predsednik društva
Vladimir Fučko. Med drugim se v svojem imenu in v imenu vseh članov društva,
zahvalil za vodenje društva dotedanjemu predsedniku Ivanu Kostrevcu in izrazil
upanje, da bo tudi v bodoče, v funkciji podpredsednika, v enaki meri in z enako
vnemo deloval za društvo in za vsakega posameznega člana društva. V nadaljevanju
je bilo poskrbljeno za dobro počutje s kulturnim programom, z dobro hrano, pijačo in
prijetno glasbo.