ZBOR ČLANOV 2024

V petek, 22. marca 2024, smo se zbrali na rednem letnem Zboru članov našega društva. Dogodek je bil uspešno izveden v prijetnem vzdušju s polno prisotnostjo naših članov. Predsednik društva, Vladimir Fučko, je po uvodnem govoru predal besedo delovnemu predsedniku Ivanu Kostrevcu, ki je vodil zbor članov v skladu s predlaganim in sprejetim dnevnim redom.

Na zboru so bila podana izčrpna poročila o delovanju društva v preteklem letu, ki so zajemala vse ključne aktivnosti, dosežke in izzive, s katerimi smo se soočali. Poleg tega smo predstavili smernice in načrt dela za prihodnje leto, ki bodo služile kot temelj za nadaljnji razvoj našega društva in izboljšanje pogojev za naše člane.

Verjamemo, da je bil letošnji Zbor članov pomemben korak naprej v krepitvi naše skupnosti ter v ustvarjanju še bolj inkluzivnega okolja za vse nas.